top of page

Shared Interests Group

Public·215 members
Nikolai Muravyov
Nikolai Muravyov

Si të shkarkoni dhe instaloni Financa 5 full falas në kompjuterin tuaj


Shkarko Financa 5 Full Falas - Çfarë është dhe si të përdoret
Nëse jeni pronar i një biznesi në Shqipëri ose jashtë saj, ju duhet një sistem që ju ndihmon të menaxhoni aktivitetin tuaj financiar, kontabël, fiskal dhe menaxherial në mënyrë efikase dhe të sigurt. Një sistem i tillë është Financa 5, një program kompjuterik që ofron zgjidhje të plota për një gamë të gjërë biznesesh me natyrë të ndryshme aktiviteti. Në këtë artikull, do t'ju tregojmë çfarë është Financa 5, përfitimet e saj për bizneset, karakteristikat e saj kryesore, si të shkarkoni dhe instaloni versionin e plotë falas, dhe si të përdorni programin për të menaxhuar biznesin tuaj. Çfarë është Financa 5?
Financa 5 është një sistem ERP (Enterprise Resource Planning) për administrimin e të dhënave financiare, kontabël, dhe menaxheriale për kompanitë private ose entitetet shtetërore Shqiptare apo të huaja. Sistemi informatik jep zgjidhje të plota për proçeset bazë të biznesit duke përfshirë inventarizim, magazinim, shitje, blerje, prodhim, burime njerëzore, kontroll të aktiveve etj. Sistemi është i pasuruar me funksione automatike, konfigurime të detajuara si dhe forma kontrolli e raportimi në të gjitha nivelet e aktivitetit të biznesit. Sistemi mundëson operacione pune nga operator i zakonshëm deri tek nivele të larta menaxhimi dhe drejtimi. Financa 5 evoluon në mënyrë të vazhdueshme sipas ndryshimeve të legjislacionit në fuqi dhe rifreskohet në funksion të ndryshimeve të SKK (Sistemi Kombetar i Kontabilitetit) dhe SNK (Sistemi Nderkombetar i Kontabilitetit). Sistemi ofron fiskalizim në kohë reale, raportim dhe kontroll mbi të gjitha dokumentat dhe veprimet fiskale. Sistemi është mjaft i pasur me funksione dhe konfigurime që ndihmojnë në zgjidhje të plota pa pasur nevojë për ndihmën e platformave të tjera. Përfitimet e Financa 5 për bizneset
Një nga arsyet pse duhet ta shkarkoni Financa 5 full falas është se ky program ju sjell shumë përfitime për biznesin tuaj. Me Financa 5 ju mund të: - Përfitoni nga një sistem i integruar qe ju lejon te menaxhoni te gjitha proceset e biznesit tuaj ne nje platforme te vetme. - Përmbushni kërkesat ligjore dhe fiskale te vendit tuaj duke u bazuar ne legjislacionin aktual dhe standardet kontabël. - Përfitoni nga një sistem i sigurt qe ju mbron nga humbja apo keqpërdoresha e te dhenave tuaja financiare. - Përfitoni nga njê sistem i shpejt qe ju lejon te kryeni operacione te ndryshme ne kohe reale pa humbur kohe apo burime. - Përfitoni nga njê sistem i lehte per tu perdorur qe ju ofron nje interface intuitive dhe personalizueshem sipas nevojave tuaja. - Përfitoni nga njê sistem i fleksibël qe ju mundeson te konfiguroni parametrat e programit sipas natyres se aktivitetit tuaj. - Përfitoni nga njê sistem i inteligjent qe ju ofron raporte dhe statistika te detajuara per te analizuar performancen e biznesit tuaj. Karakteristikat kryesore te Financa 5
Financa 5 ka shume karakteristika qe e bejne nje sistem te plote per menaxhimin e biznesit tuaj. Disa prej tyre jane: Fiskalizim ne kohe reale
Financa 5 ofron fiskalizim te menjehershem, raportim dhe kontroll mbi te gjitha dokumentat dhe veprimet fiskale. Sistemi eshte i pajisur me keto funksione: - Fatura Shitje - Fatura Blerje (Autofatura) - Fatura Shoqerimi - Fatura Korrigjuese - Inicializim te veprimeve cash - Ndertim i dokumentave me elemente fiskale per tipe te dokumentave, menyra pagese, klasa tvsh, periudhe aplikimi Tvsh etj. - Saktesim i llojit te dokumentit si autongarkese, shitje vetes, marreveshje mes paleve, sherbim nga jashte etj. - Deklarimi ne sistem i te gjithe referencave fiskale si njesite e biznesit, pajisjet fiskale, operatoreve fiskale etj. - Ditare per fiskalizimet e dokumentave (Kontroll mbi te gjithe dokumentat e fiskalizuara nepermjet programit). - Mundesi fiskalizimi ne grup te faturave te shitjes, si edhe dhene statusi ne grup te faturave te blerjes e-invoice. - Printime modele faturash te personalizuara pajisur me kodin QR. Kontabilitet dhe raportim financiar
Financa 5 ofron kontabilitet automatik per te gjithe veprimtarine financiare te biznesit tuaj. Sistemi eshte i pajisur me keto funksione: - Libri Madh - Mbyllje te ardhurave dhe shpenzimeve - Rivleresimi i valutes - Raporte financiare analitike dhe sintetike, format Pivot, horizontal dhe grafik Menaxhim i inventarit, shitjeve dhe blerjeve
Financa 5 ofron menaxhim te plote te inventarit, shitjeve dhe blerjeve te biznesit tuaj. Sistemi eshte i pajisur me keto funksione: - Krijo dhe modifiko artikujt e inventarit me te gjithe te dhenat e tyre si kodi, pershkrimi, kategoria, njesia matese, cmimi etj. - Krijo dhe modifiko klientet dhe furnitoret me te gjithe te dhenat e tyre si emri, adresa, nipti, llogaria bankare etj. - Krijo dhe modifiko dokumenta te ndryshme si fatura shitje, fatura blerje, flete dorezimi, flete pranimi, flete magazinimi etj. - Kryej operacione te ndryshme si hyrje dhe dalje magazinash, transferime midis magazinave, kthime mallrash etj. - Gjenero raporte dhe statistika per inventarin, shitjet dhe blerjet sipas kriterieve te ndryshme si data, artikulli, klienti, furnitori etj. Platforme e integruar dhe e perditesuar
Financa 5 ofron nje platforme te integruar qe ju lejon te lidheni me platforma te tjera si: - Sistemi i Administrates Tatimore (e-Albania) - Sistemi i Doganave (ASYCUDA) - Sistemi i Bankes se Shqiperise (RTGS) - Sistemi i Sigurimeve Shoqerore (e-Sigurime) - Sistemi i Pagesave Elektronike (EasyPay) Financa 5 ofron gjithashtu nje platforme te perditesuar qe ju lejon te merrni perditesime automatike per programin nepermjet internetit. Ju mund te merrni perditesime per: - Legjislacionin ne fuqi - Standardet kontabël - Funksionet e reja - Korrigjimet e gabimeve Si te shkarkoni dhe instaloni Financa 5?
Nese doni ta shkarkoni Financa 5 full falas, ju duhet te ndiqni keto hapa: Ku te gjeni versionin e plote te Financa 5?
Versionin e plote te Financa 5 mund ta gjeni ne faqen zyrtare te ISD (Informatika Shqiptare e Drejtimit), kompania qe ka krijuar programin. Faqja zyrtare eshte https://isd.com.al/Financa5/. Ne kete faqe ju mund te lexoni me shume rreth programit, karakteristikave dhe perfitimeve te tij. Ju mund gjithashtu te kontaktoni me stafin e ISD per cdo pyetje apo kerkesë qe keni. Per ta shkarkuar programin ju duhet te klikoni ne butonin "Shkarko" qe gjendet ne faqen kryesore. Ju do t'ju hapet nje dritare ku do t'ju kerkohet te plotesoni disa te dhena personale si emri, mbiemri, emaili, numri i telefonit etj. Keta te dhena jane per arsye sigurie dhe identifikimi. Pas plotesimit ju do t'ju dergohet nje email me linkun per ta shkarkuar programin. Si ta kryeni procesin e shkarkimit dhe instalimit?
Pas marrjes se emailit me linkun per ta shkarkuar programin ju duhet ta hapni ate link ne nje shfletues interneti. Ju do t'ju hapet nje faqe ku do t'ju shfaqet nje buton "Download". Klikoni ne ate buton per ta filluar shkarkimin e programit. Programi ka nje madhesi rreth 200 MB dhe mund te zgjasë disa minuta varsisht nga shpejtesia e internetit tuaj. Pas perfundimit te shkarkimit ju duhet ta hapni skedarin qe keni shkarkuar. Ky skedar eshte nje file ZIP qe permban skedaret e instalimit. Ju duhet ta ekstraktoni ate file ne nje folder ne kompjuterin tuaj. Per ta bere kete ju mund te perdorni programe si WinRAR ose 7-Zip. Pas ekstraktimit ju duhet ta hapni skedarin Setup.exe qe gjendet ne folderin ku keni ekstraktuar file ZIP. Ky skedar eshte skedari i instalimit. Ju do t'ju hapet nje dritare ku do t'ju pyesë nese doni ta instaloni programin. Klikoni "Po" per ta vazhduar instalimin. Ju do t'ju hapet nje dritare tjeter ku do t'ju pyesë se ku doni ta instaloni programin. Ju mund ta zgjidhni lokacionin qe preferoni ose ta lini ate default qe eshte C:\Program Files\ISD\Financa5\. Klikoni "Next" per ta vazhduar instalimin. Ju do t'ju hapet nje dritare tjeter ku do t'ju pyesë se cfare ikone doni ta krijoni per programin. Ju mund ta zgjidhni ikonen qe preferoni ose ta lini ate default qe eshte ikona e Financa 5. Klikoni "Next" per ta vazhduar instalimin. Ju do t'ju hapet nje dritare tjeter ku do t'ju pyesë se a doni ta krijoni nje shortcut ne desktop per programin. Ju mund ta zgjidhni "Po" ose "Jo" sipas deshires suaj. Klikoni "Next" per ta vazhduar instalimin. Ju do t'ju hapet nje dritare tjeter ku do t'ju pyesë se a jeni gati per ta instaluar programin. Klikoni "Install" per ta filluar instalimin. Ju do t'ju hapet nje dritare tjeter ku do t'ju shfaqet progresi i instalimit. Prisni derisa instalimi te perfundojë. Ju do t'ju hapet nje dritare tjeter ku do t'ju thotë se instalimi ka perfunduar me sukses. Klikoni "Finish" per ta mbyllur dritaren. Tani ju keni instaluar Financa 5 ne kompjuterin tuaj. Si të aktivizoni licencën tuaj të Financa 5?
Per ta perdorur Financa 5 ju duhet te aktivizoni licencen tuaj. Per ta bere kete ju duhet: - Te hapni programin Financa 5 nga ikona qe keni krijuar ne desktop ose nga menuja Start. - Te klikoni ne butonin "Aktivizo Licencen" qe gjendet ne cepin e djathte poshte. - Te plotesoni kodin tuaj personal qe ju eshte derguar me email pas shkarkimit. - Te klikoni ne butonin "Aktivizo". - Te prisni derisa programi te verifikoje kodin tuaj dhe te aktivizoje licencen tuaj. - Te klikoni ne butonin "OK" kur programi t'ju thotë se licenca eshte aktivizuar me sukses. Tani ju keni aktivizuar licencen tuaj dhe mund të përdorni Financa 5 pa kufizime. Si të përdorni Financa 5 për të menaxhuar biznesin tuaj?
të këtë ju duhet të ndiqni këto hapa: Si të konfiguroni parametrat e Financa 5?
Para se të filloni të kryeni operacione me Financa 5 ju duhet të konfiguroni disa parametra të rëndësishëm që lidhen me biznesin tuaj. Për të bërë këtë ju duhet: - Të klikoni në butonin "Parametra" që gjendet në cepin e djathtë lart. - Të zgjidhni njërën nga opsionet që shfaqen si "Parametra Fiskal", "Parametra Kontabël", "Parametra Magazina" etj. - Të plotesoni të dhënat që kërkohen si emri i biznesit, adresa, nipti, llogaria bankare, monedha, normat e këmbimit, taksat, tarifat etj. - Të klikoni në butonin "Ruaj" për të ruajtur ndryshimet. Ju duhet të përsërisni këtë proces për çdo opsion që zgjidhni. Kjo do t'ju ndihmojë të përshtatni programin sipas nevojave dhe karakteristikave të biznesit tuaj. Si të krijoni dhe fiskalizoni dokumenta me Financa 5?
Një nga funksionet kryesore të Financa 5 është krijimi dhe fiskalizimi i dokumentave si fatura shitje, fatura blerje, flete dorezimi etj. Për të bërë këtë ju duhet: - Të klikoni në butonin "Dokumenta" që gjendet në cepin e majtë lart. - Të zgjidhni njërën nga opsionet që shfaqen si "Fatura Shitje", "Fatura Blerje", "Flete Dorezimi" etj. - Të plotesoni të dhënat që kërkohen si data, numri, klienti, furnitori, artikujt, sasitë, çmimet, taksat etj. - Të klikoni në butonin "Ruaj" për të ruajtur dokumentin. - Të klikoni në butonin "Fiskalizo" për të fiskalizuar dokumentin. Ju do t'ju hapet një dritare ku do t'ju pyesë nëse doni ta fiskalizoni dokumentin. Klikoni "Po" për ta vazhduar fiskalizimin. Ju do t'ju shfaqet një mesazh që t'ju thotë se fiskalizimi ka patur sukses. Klikoni "OK" për ta mbyllur dritaren. Ju duhet të përserisni kete proces për çdo dokument qe krijoni. Kjo do t'ju ndihmojë të mbani evidencën e veprimeve tuaja financiare dhe fiskale. Si të gjeneroni raporte dhe statistika me Financa 5?
Njê tjeter funksion i rêndêsishêm i Financa 5 ështê gjenerimi i raporteve dhe statistikave qê ju lejojnê tê analizoni performancên e biznesit tuaj. Për tê bêrê kêtê ju duhet: - Tê klikoni nê butonin "Raporte" qê gjendet nê cepin e majtê lart. - Tê zgjidhni njêren nga opsionet qê shfaqen si "Raport Fiskal", "Raport Kontabël", "Raport Magazina" etj. - Tê zgjidhni njêren nga raportet qê shfaqen si "Ditari Fiskal", "Bilanci", "Gjendja e Inventarit" etj. - Tê plotesoni kriteret qê kerkohen si data, artikulli, klienti, furnitori etj. - Tê klikoni nê butonin "Shfaq" për tê shfaqur raportin. Ju do t'ju hapet njê dritare ku do t'ju shfaqet raporti i zgjedhur nê format tabelar ose grafik. - Tê klikoni nê butonin "Printo" për tê printuar raportin ose nê butonin "Eksporto" për tê eksportuar raportin nê format PDF ose Excel. Ju duhet tê pêrserisni kêtê proces për çdo raport qe doni tê shihni. Kjo do t'ju ndihmojê tê merrni informacione te dobishme per biznesin tuaj. Përundim
Nga ky artikull ju msove se çfaré ështé Financa 5, përfitimet e saj për bizneset, karakteristikat e saj kryesore, si të shkarkoni dhe instaloni versionin e ploté falas, dhe si të pèrdorni programin për të menaxhuar biznesin tuaj. Financa 5 ështé njé sistem ERP i dedikuar për ndjekjen në kohé reale të aktivitetit financiar, kontabël, fiskal dhe menaxherial për kompanitè private ose entitetet shtetèrore Shqiptare apo të huaja. Sistemi ofron zgjidhje të plota për njé gamé té gjérè biznesesh me natyré té ndryshme aktiviteti. Sistemi ështé i pasuruar me funksione automatike, konfigurime të detajuara si dhe forma kontrolli e raportimi në të gjitha nivelet e aktivitetit të biznesit. Sistemi mundéson operacione pune nga operator i zakonshém deri tek nivele té larta menaxhimi dhe drejtimi. Nese jeni pronar i njé biznesi në Shqipéri ose jashté saj, ju duhet ta shkarkoni Financa 5 full falas dhe ta instaloni ne kompjuterin tuaj. Ky program ju ndihmon te menaxhoni aktivitetin tuaj financiar, kontabël, fiskal dhe menaxherial në mènyrè efikase dhe te sigurt. Ju mund te krijoni dhe fiskalizoni dokumenta te ndryshme si fatura shitje, fatura blerje, flete dorezimi etj. Ju mund te gjeneroni raporte dhe statistika te detajuara per te analizuar performancen e biznesit tuaj. Ju mund te perfitoni nga nje sistem i integruar qe ju lejon te lidheni me platforma te tjera si Sistemi i Administrates Tatimore (e-Albania), Sistemi i Doganave (ASYCUDA), Sistemi i Bankes se Shqiperise (RTGS), Sistemi i Sigurimeve Shoqerore (e-Sigurime), Sistemi i Pagesave Elektronike (EasyPay). Ju mund te perfitoni nga nje sistem i perditesuar qe ju lejon te merrni perditesime automatike per programin nepermjet internetit. Financa 5 eshte nje program qe nuk duhet ta mungoje ne kompjuterin tuaj nese doni te menaxhoni biznesin tuaj ne menyre profesionale dhe efikase. Shkarkojeni Financa 5 full falas sot dhe filloni te perdorni programin per te rritur fitimpruresine dhe konkurencen tuaj ne treg. FAQ
Q: A eshte Financa 5 nje program falas? A: Po, Financa 5 eshte nje program falas per perdoruesit individual ose kompanite me deri ne 3 kompjutere ne rrjet. Per me shume kompjutere ose sherbime shtese ju duhet te paguani nje tarife mujore ose vjetore. A: Po, Financa 5 eshte nje program i sigurt qe ju mbron nga humbja apo keqperdorimi i te dhenave tuaja financiare. Programi perdor enkriptim dhe autentikim per te siguruar komunikimin dhe ruajtjen e te dhenave. Programi gjithashtu ju lejon te kryeni backup dhe restore te te dhenave ne rast se ndodh ndonje problem. Q: A eshte Financa 5 nje program i lehte per tu perdorur? A: Po, Financa 5 eshte nje program i lehte per tu perdorur qe ju ofron nje interface intuitive dhe personalizueshem sipas nevojave tuaja. Programi ju tregon hapat qe duhet te ndiqni per te kryer operacionet e ndryshme dhe ju jep mesazhe ndihmese ne rast se keni ndonje dyshim apo gabim. Programi gjithashtu ka nje manual perdorimi dhe nje seksion ndihme qe ju tregon se si te perdorni programin ne menyre korrekte. Q: A eshte Financa 5 nje program i plote per menaxhimin e biznesit? A: Po, Financa 5 eshte nje program i plote per menaxhimin e biznesit qe ju ofron zgjidhje te plota per proceset baze te biznesit duke perfshire inventarizim, magazinim, shitje, blerje, prodhim, burime njerezore, kontroll te aktiveve etj. Programi ju ofron gjithashtu fiskalizim ne kohe reale, raportim dhe kontroll mbi te gjitha dokumentat dhe veprimet fiskale. Programi ju ofron gjithashtu raporte dhe statistika te detajuara per te analizuar performancen e biznesit tuaj. Programi ju ofron gjithashtu nje platforme te integruar qe ju lejon te lidheni me platforma te tjera si Sistemi i Administrates Tatimore (e-Albania), Sistemi i Doganave (ASYCUDA), Sistemi i Bankes se Shqiperise (RTGS), Sistemi i Sigurimeve Shoqerore (e-Sigurime), Sistemi i Pagesave Elektronike (EasyPay). Programi ju ofron gjithashtu nje platforme te perditesuar qe ju lejon te merrni perditesime automatike per programin nepermjet internetit. Q: A mund te perdor Financa 5 ne cdo lloj kompjuteri? A: Po, Financa 5 mund te perdoret ne cdo lloj kompjuteri qe ka kushtet minimale si: - Sistem operativ Windows XP ose me i ri - Procesor Intel Pentium 4 ose me i ri - Memori RAM 1 GB ose me shume - Hapesire disk 500 MB ose me shume - Lidhje interneti
Shkarko Financa 5 Full Falas


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftinourl.com%2F2tWV2X&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3m4_YVL9V1Kb6-3-VhsbRE


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page